« Kredyty bankowe i kor… | Strona domowa | Kredyt gotówkowy zale… »

Prawa klienta banku

czwartek, 29 październik 2015 at 12:55 pm. Użyte znaczniki: , , ,

Każda osoba, która decyduje się na zostanie klientem banku, zdaje sobie sprawę z tego, że ma swoje prawa. Bank musi się do nich stosować, zgodnie z umową, którą klient z nim podpisuje. Klient ma prawo korzystać z wszystkich produktów bankowych, który ten oferuje. Umowa między stronami jest wiążąca, dlatego zawarte w niej informacje i dane, muszą być zgodne z stanem faktycznym. Oczywiście bank też ma swoje prawa, ale to klient podejmuje decyzję o korzystaniu z oferty bankowej.

Konto bankowe

Różne są konta bankowe i dla różnych osób są przeznaczone. Każdy ma prawo sobie konto w banku założyć. Zakładając takie konto, klient podpisuje umowę z bankiem i w niej są zawarte wszystkie informacje odnoszące się do korzystania z tego konta. Jeśli w umowie widnieje adnotacja, że konto jest całkowicie darmowe, to wtedy bank nie może pobierać żadnych opłat za to konto i operacje na nim wykonywane. Klient ma prawo zrezygnować z posiadanego konta, bez podania przyczyny. Musi złożyć pisemne zawiadomienie i podpisać odpowiedni formularz. Klient ma także prawo założyć konto bankowe, jeśli nie jest osobą pełnoletnią. Obecnie banki oferują też konta młodzieżowe i studenckie, które są w pełni funkcjonalne.

Lokata bankowa

Klient ma także założyć dla siebie lokatę bankową, w tylko dla siebie wiadomym celu. Dzięki niej może on zaoszczędzić i zyskać oszczędności na konkretny cel, czy na czarną godzinę. Bank musi przedstawić klientowi ofertę lokat, jakie posiada i pokrótce każdą z tych propozycji opisać. Klient ma prawo wybrać lokatę, która według niego będzie dla niego najkorzystniejsza. Bank musi wypłacić klientowi kwotę, która znajduje się na lokacie po określonym w umowie czasie. Kwota ta musi być powiększona o narośnięte w tym czasie odsetki. W zależności od tego, na jaką lokatę klient się zdecyduje, wtedy ma prawo wybrać pieniądze po określonym czasie. Jeśli jest to lokata krótkoterminowa, wtedy klient może bardzo szybko korzystać z zgromadzonych na niej środkach finansowych. Jeśli zaś jest to lokata długoterminowa, wtedy klient musi poczekać na wybranie z niej pieniędzy, określony w umowie czas.

Klient ma wiele praw, z których zawsze może skorzystać. Jeśli czuje się w jakikolwiek sposób poszkodowany z związku z sytuacją w jego banku, wtedy ma prawo złożyć zażalenie do Rady Nadzorczej banku, albo do Ministra Finansów. Dzięki temu klient czuje się bezpiecznie i komfortowo, bo wie, że szybko ktoś zareaguje, gdy będzie działa mu się krzywda moralna. Klient ma prawo korzystać z różnorodnych produktów bankowych, pod warunkiem, że spełnia on konkretne oczekiwania banku. W kwestii kredytów, musi on mieć dobrą zdolność kredytową i czystą historię kredytową, by mógł z tych produktów korzystać. Istotna jest kwota kredytu, o jaką chce się starać klient, jeśli nie ma on odpowiedniej zdolności kredytowej, wtedy nie o każdy kredyt może się starać, szczególnie w przypadku kredytów mieszkaniowych.