« Kto sprzedaje kredyt … | Strona domowa | Sytuacja kredytodawcó… »

Lokata bankowa, czy jest bezpieczna

poniedziałek, 27 listopad 2017 at 1:27 pm.

Dziś klasyczna lokata bankowa należy do jednego z najbezpieczniejszych sposobów deponowania oszczędności. Klienci banków którzy decydują się na założenie tego rodzaju lokaty mogą się czuć bezpieczni ponieważ wkłady finansowe chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i w przypadku jakichkolwiek problemów bez problemu środki te są wypłacane. W razie potrzeby część depozytu można również odzyskać w trakcie postępowania upadłościowego danej instytucji finansowej. Każda instytucja bankowa w Polsce jest objęta obowiązkowym systemem gwarancji.

Kapitalizacja co to takiego

Kapitalizacja to nic innego jak tylko częstotliwość dopisywania odsetek do zdeponowanego kapitału czyli inaczej ulokowanych na lokacie środków Pieniężnach. Jeżeli chodzi o standardowe lokaty terminowe odsetki zostają naliczane do podstawowej kwoty w chwili wygaśnięcia depozytu. Inaczej mówiąc w chwili kiedy założymy lokatę na dwanaście miesięcy, bank dopiero po tym czasie wypłaci nam odsetki. Zdarza się, że niektóre banki oferują nam lokaty gdzie kapitalizacja następuje częściej n. codziennie co kilka tygodni bądź co kilka miesięcy. Z punktu widzenia klienta taka kapitalizacja jest zdecydowanie bardziej korzysta. Początkowa kwota zostaje powiększona o przysługujące nam już odsetki, w kolejnym cyklu stanowi ona już podstawę do naliczenia nowych odsetek. Codzienna kapitalizacja odsetek pomaga nam ominąć tak zwany podatek belki.

Podatek belki

Ten rodzaj podatku pobierany jest od dochodów z inwestycji kapitałowych czyli inaczej mówiąc od zysków z lokat bądź rachunków oszczędnościowych. Wysokość tego podatku wynosi dziewiętnaście procent i jest pobierany w momencie wypłacania odsetek za zdeponowanie oszczędności. Pobieraniem tego podatku zajmuje się bank który prowadzi lokatę, a co za tym idzie klient nie musi już zaprzątać sobie tym głowy. Ten rodzaj podatku ma bezpośredni wpływ na rzeczywisty zysk lokaty. To znaczy w sytuacji kiedy klient banku zarabia na założonej lokacie sto złotych to w rzeczywistości posiada 81 zl a 19 zł pobiera bank w chwili wypłacania odsetek. Należy pamiętać również o tym, że opodatkowaniu podlega tylko i wyłącznie zysk, a nie kapitał powiększony o zysk, co jest bardzo istotną kwestią.