« Czy kredyt i pożyczka… | Strona domowa | Szanse i zagrożenia d… »

Banki uniwersalne.

środa, 07 czerwiec 2017 at 11:49 am. Użyte znaczniki: , , , , , , ,

Bank Polska Kasa Opieki.

Bank uniwersalny jest bankiem jaki zajmuje się świadczeniem usług, które są dozwolone prawem czynności bankowych. Taki bank nie ma określonego profilu jakim będzie się zajmował. W Polsce jak i w Europie większa część banków to banki uniwersalne. Poznajmy kilka z nich. Do Banków uniwersalnych zalicza się między innymi Bank Polska Kasa Opieki. Obecnie znany jest jako Bank Pekao. Utworzony został w 1929 roku i był państwowym bankiem komercyjnym działającym w formie spółki akcyjnej. Notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych są dostępne od 1998 roku. Bank jest kontrolowany przez UniCredit. Obecnym prezesem banku jest Luigi Lovaglio. Grupę kapitałową Banku Pekao SA tworzą instytucje finansowe i niefinasowe jakie współpracują z bankiem uniwersalnym, który jest podmiotem dominującym. Ich usługi skierowane są do klientów indywidualnych jak również do instytucji. Grupa kapitałowa Banku Pekao SA składa się obecnie z czternastu członków. Głównym akcjonariuszem banku jest UniCredit SA, którego udziały przekraczają 40%. Reszta akcji należy do pozostałych inwestorów. Bank trzy krotnie zdobył nagrodę Złotego Bankiera, a w 2015 roku otrzymał nagrodę Diamenty Private Equity. Jest to obecnie bank jaki pod względem wypłacalności jest liderem wśród największych banków jakie mamy w Polsce. Zajmuje on nie tylko pierwsze miejsce w Polsce, ale też w Europie.

Bank Zachodni WBK.

Bank Zachodni WBK jest kolejnym z bardziej znanych banków uniwersalnych jakie mamy w Polsce. Głowna siedziba banku mieści się we Wrocławiu. Jest to trzeci bank w Polsce jeżeli weźmiemy pod uwagę wartość aktywów. Pod względem wielkości placówek bank zajmuje trzecie miejsce. Bank powstał w 2001 roku poprzez połączenie Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA z Bankiem Zachodnim SA. Obecnym prezesem banku jest Michał Gajewski. Bank należy aktualnie do hiszpańskiej grupy Santander. W tej chwili bank ma bardzo dobrze rozbudowaną sieć placówek. Jest ich około dziewięćset. Klienci mają możliwość korzystania z 1376 bankomatów i 189 wpłatomatów rozmieszczonych na terenie całej Polski. Ponadto obsługuje ponad 3,5 miliona klientów. Do grupy kapitałowej banku należą spółki jakie zajmują się działalnością maklerską, jak też takie, które zarządzają aktywami, leasingiem, faktoringiem, ubezpieczeniami oraz funduszami inwestycyjnymi. Od Grupy BZ WBK obecnie zależnych jest osiem spółek. Bank od lat prowadzi Fundację Banku Zachodniego WBK, która zajmuje się inwestowaniem w pomoc w rozwijaniu talentów i pasji dzieci, które pochodzą z rodzin będących w trudnych sytuacjach materialnych, i to właśnie w tym banku znajdziesz najniższe oprocentowanie kredytu gotówkowego link.