« Fundusz inwestycyjny … | Strona domowa | Banki uniwersalne. »

Czy kredyt i pożyczka to pojęcia tożsame?

poniedziałek, 08 maj 2017 at 11:10 am. Użyte znaczniki: , , , , , , ,

Na rynku kredytowym masz do czynienia z kredytami gotówkowymi, a także pożyczkami krótkoterminowymi, chwilówkami, czy jeszcze innymi instrumentami zadłużeniowymi. Czy jednak kredyt to faktycznie pożyczka i odwrotnie? Tak naprawdę pomiędzy prawdziwym kredytem, a pożyczką gotówkową występują różnice techniczne, jakościowe i warto się z nimi zapoznać, aby nie korzystać z ofert niedopasowanych do potrzeb.

Konkretne różnice między zobowiązaniami

Udzielanie kredytu to zdecydowanie domena banków detalicznych. Przy reklamach kredytów (pożyczek) gotówkowych przyjęło się utożsamiać kredyt z pożyczką, ale pomiędzy wskazanymi pojęciami występuje sporo różnic jakościowych i formalnych. Przede wszystkim kredyt jest udzielny tylko przez banki, a umowy pożyczek podpiszesz nawet ze znajomym, czy po prostu z inwestorem indywidualnym i wieloma innymi instytucjami. Kredyt wydajesz zawsze na wskazany w umowie cel. Nie możesz dowolnie odstąpić od celu wydatkowania środków, ponieważ narażasz się na problemy formalne, prawne, a także ekonomiczne połączone z rozwiązaniem umowy. Pieniądze pochodzące z pożyczki gotówkowej wydajesz na dowolny cel. Nie musisz się z niczego tłumaczyć. Teoretycznie kredyt nie ma żadnych limitów wypłaty. Pożyczka gotówkowa posiada limit nałożony ustawowo. Wystarczy zajrzeć do ustawy o kredycie konsumenckim dla potwierdzenia. Wszystkie problemy z kredytem rozpatruje się poza tym na gruncie prawa bankowego, a nie kodeksu cywilnego. Akurat kodeks cywilny, zdecydowanie bardziej liberalny jest przypisany do pożyczek gotówkowych. Niektóre pożyczki udziela się bez formy pisemnej. Kredyt zawsze formę pisemną posiada. Nie warto jednak ryzykować udzielania zobowiązania bez potwierdzonych podpisów dwóch stron. Narażasz się wtedy na niepotrzebne kłopoty formalne. Trudniej też dochodzić własnych praw.

Krótki i długi termin spłaty zobowiązania

Kredyt to najczęściej zobowiązanie długoterminowe. Najlepszy przykład to popularny kredyt hipoteczny. Pożyczki bierzesz natomiast na krótki okres, bez wielkich formalności. Różnice pomiędzy kredytem, a pożyczką warto poznać, aby lepiej zrozumieć techniki marketingowe instytucji finansowych. Obecnie pożyczki i kredyty gotówkowe to identyczne pojęcia, jednak różnice formalne przy podpisywaniu umów obowiązują.