Kto sprzedaje kredyt gotówkowy ?

11 październik 2017 | | Domyślne
 

Odpowiedzialność za udzielanie pożyczek jest osoba która pracuje w danym banku jest tak jakby przedstawicielem do spraw udzielania pożyczek, taka osoba jest obarczona dużą odpowiedzialnością która wynika z wykonywaniem tej że pracy. Osoba pracująca w banku powinna być nie karana czyli być czysta pod względem prawnym, ale także powinna mieć nie naganą opinię u innych osób. Taka osoba powinna być uczciwa, punktualna, oddana w tym co będzie robić bo będzie pracować z ludźmi czyli powinna być komunikatywna , powinna posiadać zdolność do łatwości nawiązywanie kontaktów to w tej pracy jest bardzo potrzebne. Taka praca wiąże się z transakcjami o podwyższonym ryzyku,ponieważ taka osoba obraca dużymi kwotami pieniędzy. Tak naprawdę osoba musi być odporna na stres, na trudne zadania itp. Nawet osoby pracujące w bankach muszą być tak jakby przeszklone na wypadek napadu a takie też się zdarzają w dzisiejszych czasach. Po takich sytuacja zdarza się iż osoba nie wytrzymuje i odchodzi.

 

Szanse i zagrożenia dla rynku firm pożyczkowych

27 lipiec 2017 | | Domyślne
 

Firmy pożyczkowe w Polsce funkcjonują pod dużą presją zmian prawnych, ale jednocześnie rośnie zainteresowanie pożyczkami krótkoterminowymi już nie na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Chodzi o bardziej luksusowe wydatki. Artykuł omawia najważniejsze szanse i zagrożenia dla firm pożyczkowych.

 

Banki uniwersalne.

07 czerwiec 2017 | | Domyślne
 

Bank Polska Kasa Opieki.

Bank uniwersalny jest bankiem jaki zajmuje się świadczeniem usług, które są dozwolone prawem czynności bankowych. Taki bank nie ma określonego profilu jakim będzie się zajmował. W Polsce jak i w Europie większa część banków to banki uniwersalne. Poznajmy kilka z nich. Do Banków uniwersalnych zalicza się między innymi Bank Polska Kasa Opieki. Obecnie znany jest jako Bank Pekao. Utworzony został w 1929 roku i był państwowym bankiem komercyjnym działającym w formie spółki akcyjnej. Notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych są dostępne od 1998 roku. Bank jest kontrolowany przez UniCredit. Obecnym prezesem banku jest Luigi Lovaglio. Grupę kapitałową Banku Pekao SA tworzą instytucje finansowe i niefinasowe jakie współpracują z bankiem uniwersalnym, który jest podmiotem dominującym. Ich usługi skierowane są do klientów indywidualnych jak również do instytucji. Grupa kapitałowa Banku Pekao SA składa się obecnie z czternastu członków. Głównym akcjonariuszem banku jest UniCredit SA, którego udziały przekraczają 40%. Reszta akcji należy do pozostałych inwestorów. Bank trzy krotnie zdobył nagrodę Złotego Bankiera, a w 2015 roku otrzymał nagrodę Diamenty Private Equity. Jest to obecnie bank jaki pod względem wypłacalności jest liderem wśród największych banków jakie mamy w Polsce. Zajmuje on nie tylko pierwsze miejsce w Polsce, ale też w Europie.