Kto sprzedaje kredyt gotówkowy ?

11 październik 2017 | waldek | | Domyślne
 

Odpowiedzialność za udzielanie pożyczek jest osoba która pracuje w danym banku jest tak jakby przedstawicielem do spraw udzielania pożyczek, taka osoba jest obarczona dużą odpowiedzialnością która wynika z wykonywaniem tej że pracy. Osoba pracująca w banku powinna być nie karana czyli być czysta pod względem prawnym, ale także powinna mieć nie naganą opinię u innych osób. Taka osoba powinna być uczciwa, punktualna, oddana w tym co będzie robić bo będzie pracować z ludźmi czyli powinna być komunikatywna , powinna posiadać zdolność do łatwości nawiązywanie kontaktów to w tej pracy jest bardzo potrzebne. Taka praca wiąże się z transakcjami o podwyższonym ryzyku,ponieważ taka osoba obraca dużymi kwotami pieniędzy. Tak naprawdę osoba musi być odporna na stres, na trudne zadania itp. Nawet osoby pracujące w bankach muszą być tak jakby przeszklone na wypadek napadu a takie też się zdarzają w dzisiejszych czasach. Po takich sytuacja zdarza się iż osoba nie wytrzymuje i odchodzi.