Banki uniwersalne.

07 czerwiec 2017 | waldek | | Domyślne
 

Bank Polska Kasa Opieki.

Bank uniwersalny jest bankiem jaki zajmuje się świadczeniem usług, które są dozwolone prawem czynności bankowych. Taki bank nie ma określonego profilu jakim będzie się zajmował. W Polsce jak i w Europie większa część banków to banki uniwersalne. Poznajmy kilka z nich. Do Banków uniwersalnych zalicza się między innymi Bank Polska Kasa Opieki. Obecnie znany jest jako Bank Pekao. Utworzony został w 1929 roku i był państwowym bankiem komercyjnym działającym w formie spółki akcyjnej. Notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych są dostępne od 1998 roku. Bank jest kontrolowany przez UniCredit. Obecnym prezesem banku jest Luigi Lovaglio. Grupę kapitałową Banku Pekao SA tworzą instytucje finansowe i niefinasowe jakie współpracują z bankiem uniwersalnym, który jest podmiotem dominującym. Ich usługi skierowane są do klientów indywidualnych jak również do instytucji. Grupa kapitałowa Banku Pekao SA składa się obecnie z czternastu członków. Głównym akcjonariuszem banku jest UniCredit SA, którego udziały przekraczają 40%. Reszta akcji należy do pozostałych inwestorów. Bank trzy krotnie zdobył nagrodę Złotego Bankiera, a w 2015 roku otrzymał nagrodę Diamenty Private Equity. Jest to obecnie bank jaki pod względem wypłacalności jest liderem wśród największych banków jakie mamy w Polsce. Zajmuje on nie tylko pierwsze miejsce w Polsce, ale też w Europie.